За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

ОБЯВЛЕНИЕ №12/18.06.2019г

Големина на шрифта

 

 

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40, 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№12/18.06.2019г.

Община Тополовград, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.3 от ЗУТ , че е изработен Проект за ПУП – Парцеларен план за „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение”, в участъка на трасето попадащо на територията на общ.Тополовград, обл.Хасковска, землища на с.Присадец и с.Филипово, за национален обект и обект с национална значение, с възложител: „Министерство на вътрешните работи“, „Главна дирекция „Гранична полиция“, при засегнати от участъка на трасето имоти:

В землището на с.Присадец: -Имот №58426.61.102, м.“Арбал.кладенче, собственост-държавна частна, НТП-нива, засегната площ 0,785дка; Имот №58426.61.168, м.“Арбал.кладенче, собственост-общинска публична, НТП-пасище, засегната площ 1,830дка; Имот №58426.61.169, м.“Арбал.кладенче, собственост-държавна частна, НТП-нива, засегната площ 1,252дка; Имот №58426.61.170, м.“Арбал.кладенче, собственост-общинска частна, НТП-за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, засегната площ 0,230дка; Имот №58426.61.94, м.“Арбал.кладенче, собственост-общинска публична, НТП-дере, засегната площ 0,266дка; Имот №58426.61.95, м.“Арбал.кладенче, собственост-държавна публична, НТП-широколистна гора, засегната площ 12,272дка; Имот №58426.61.96, м.“Арбал.кладенче, собственост-държавна частна, НТП-нива, засегната площ 0,401дка; Имот №58426.61.97, м.“Арбал.кладенче, собственост-общинска публична, НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0,013дка; Имот №58426.61.98, м.“Арбал.кладенче, собственост-държавна публична, НТП-горска територия, засегната площ 1,739дка.

В землището на с.Филипово: Имот №76100.45.130, м.“Актармата“, собственост-държавна частна, НТП-гранична река, засегната площ 0,039дка; Имот №76100.45.186, м.“Актармата“, собственост-държавна публична, НТП-широколистна гора, засегната площ 9,512дка.

         Изготвеният Проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение”, в участъка на трасето попадащо на територията на общ.Тополовград, обл.Хасковска, землища на с.Присадец и с.Филипово, се намира в отдел „ППУТ”, ет.3, стая №51 на Общинска администрация – гр.Тополовград и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време.

            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА- гр.Тополовград, в едномесечен срок от получаване на настоящото обявление.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД                                                                                         

ОТДЕЛ „ОСИРУТ”

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251516
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
302
386
3126
1242173
18448
50613
1251516

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-23 14:30:43

Времето в Тополовград

opak