Открита процедура по ЗОП "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 21 населени места/ 1 град и 20 села/ на територията на Община Тополовград до Регионално депо за битови отпадъци град Харманли за една година".

Публикувана на Вторник, 30 Септември 2014 20:37
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 1099
Големина на шрифта

Открита процедура по ЗОП "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 21 населени места/ 1 град и 20 села/ на територията на Община Тополовград до Регионално депо за битови отпадъци град Харманли за една година".

изтегли