ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: Упражняване на Авторски надзор, съгласно чл.166, ал.1 и 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР -ново

Публикувана на Сряда, 23 Април 2014 10:24
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 470
Големина на шрифта

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: Упражняване на Авторски надзор, съгласно чл.166, ал.1 и 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР

публична покана

указания за участие

техническа спецификация

образци