ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферта, по реда на глава осма „а“ от ЗОП - Осигуряване на информираност по проекти, изпълнявани от община Тополовград съгласно договори № 26/321/01154, № 26/322/00953 и № 26/322/00955, финансирани по ПРСР

Публикувана на Вторник, 15 Април 2014 10:52
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 477
Големина на шрифта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферта, по реда на глава осма „а“ от ЗОП - Осигуряване на информираност по проекти, изпълнявани от община Тополовград съгласно договори № 26/321/01154, № 26/322/00953 и № 26/322/00955, финансирани по ПРСР

публична покана

покана за оферта

технически спецификации

образци