“Патронажна грижа в община Тополовград” Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Публикувана на Вторник, 19 Януари 2021 14:38
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 79
Големина на шрифта

 

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

  

Цел: Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Стойност: 89 925,00 лв

Продължителност:10 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 13.03.2020 г.