"Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция", с акроним HS-Care

Публикувана на Вторник, 19 Януари 2021 13:40
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 339
Големина на шрифта

"Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция", с акроним HS-Care

Цел: Общата цел на проекта e насърчаване на социалното приобщаване и създаване на условия за интеграция на хората с увреждания, деца в неравностойно положение, лица, осъдени на пробация, възрастни хора с проблеми с психичното здраве, пациенти с ракови заболявания и техните семейства, чрез откриване на нови и обновяване на съществуващи центрове за социални услуги в общините Струмяни и Тополовград и закупуване на мобилна единица в Еврос.

Стойност: 276 799.97 евро

Продължителност: 24 месеца 

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Дата на стартиране: 12.2017г.