"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград"

Публикувана на Сряда, 15 Януари 2020 09:33
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 370
Големина на шрифта

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград"

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 489 338,72  лв. без ДДС 

             1 787 206,46 лв. с ДДС

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 06.12.2017