За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Решения на Общински съвет

Големина на шрифта

решение №267 по т.15 от 30.07.2021г. -изтегли

решение №266 по т.14 от 30.07.2021г. -изтегли

решение №265 по т.13 от 30.07.2021г.

решение №264 по т.12 от 30.07.2021г.-изтегли

решение №263 по т.11 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №262 по т.10 от 30.07.2021г.

решение №261 по т.9 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №260 по т.8 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №259 по т.7 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №258 по т.6 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №257 по т.5 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №256 по т.4 от 30.07.2021г.

решение №255 по т.3 от 30.07.2021г.

решение №254 по т.2 от 30.07.2021г.- изтегли

решение №253 по т.6 от 25.06.2021г.- изтегли

решение №252 по т.5 от 25.06.2021г.

решение №251 по т.4 от 25.06.2021г.

решение №250 по т.2 от 25.06.2021г.

решение №249 по т.27 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли - изтегли

решение №248 по т.26 от 26.05.2021г.- изтегли

решение №247 по т.25 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли

решение №246 по т.24 от 26.05.2021г.

решение №245 по т.23 от 26.05.2021г.

решение №244 по т.22 от 26.05.2021г.

решение №243 по т.21 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли

решение №242 по т.20 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли

решение №241 по т.19 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли

решение №240 по т.18 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли 

решение №239 по т.17 от 26.05.2021г.- изтегли - изтегли 

решение №238 по т.16 от 26.05.2021г.

решение №237 по т.15 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли

решение №236 по т.14 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли

решение №235 по т.13 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли - изтегли

решение №234 по т.12 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли

решение №233 по т.11 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли - изтегли

решение №232 по т.10 от 26.05.2021г.-изтегли - изтегли - изтегли

решение №231 по т.9 от 26.05.2021г. - изтегли - изтегли

решение №230 по т.8 от 26.05.2021г. - изтегли - изтегли - изтегли

решение №229 по т.7 от 26.05.2021г. - изтегли  - изтегли - изтегли

решение №228 по т.6 от 26.05.2021г. - изтегли  - изтегли - изтегли - изтегли

решение №227 по т.5 от 26.05.2021г.

решение №226 по т.4 от 26.05.2021г. - изтегли

решение №225 по т.3 от 26.05.2021г. - изтегли - изтегли

решение №224 по т.2 от 26.05.2021г. - изтегли  - изтегли

решение №223 по т.3 от 29.04.2021г.-   изтегли

решение №222 по т.2 от 29.04.2021г.-   изтегли

решение №221 по т.1 от 29.04.2021г.-   изтегли

решение №220 по т.32 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №219 по т.31 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №218 по т.30 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №217 по т.29 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №216 по т.28 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №215 по т.27 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №214 по т.26 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №213 по т.25 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №212 по т.24 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №211 по т.23 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №210 по т.22 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №209 по т.21 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №208 по т.20 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №207 по т.19 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №206 по т.18 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №205 по т.17 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №204 по т.16 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №203 по т.15 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №202 по т.14 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №201 по т.13 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №200 по т.12 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №199 по т.11 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №198 по т.10 от 09.04.2021г.- изтегли

решение №197 по т.9 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №196 по т.8 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №195 по т.7 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №194 по т.6 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №193 по т.5 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №192 по т.4 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №191 по т.3 от 09.04.2021г.-   изтегли

решение №190 по т.3 от 04.03.2021г.-   изтегли

решение №189 по т.2 от 04.03.2021г.-   изтегли

решение №188 по т.1 от 04.03.2021г.-   изтегли

решение №187 по т.17 от 26.02.2021г.- изтегли

решение №186 по т.5 от 26.02.2021г.-   изтегли

решение №185 по т.4 от 26.02.2021г.-   изтегли

решение №184 по т.3 от 26.02.2021г.-   изтегли

                                          приложения   -   изтегли

решение №183 по т.1 от 26.02.2021г.-   изтегли

решение №182 по т.20 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №181 по т.19 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №180 по т.18 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №179 по т.17 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №178 по т.16 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №177 по т.15 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №176 по т.14 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №175 по т.13 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №174 по т.12 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №173 по т.11 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №172 по т.10 от 29.01.2021г.- изтегли

решение №171 по т.9 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №170 по т.7 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №169 по т.6 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №168 по т.5 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №167 по т.4 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №166 по т.3 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №165 по т.2 от 29.01.2021г.-   изтегли

решение №164 по т.12 от 23.12.2020г.- изтегли

решение №163 по т.11 от 23.12.2020г.- изтегли

решение №162 по т.10 от 23.12.2020г.- изтегли

решение №161 по т.8 от 23.12.2020г.-   изтегли

решение №160 по т.4 от 23.12.2020г.-   изтегли

решение №159 по т.3 от 23.12.2020г.-   изтегли 

решение №158 по т.2 от 23.12.2020г.-   изтегли

решение №157 по т.1 от 23.12.2020г.-   изтегли

решение №156 по т.12 от 25.11.2020г.-  изтегли

решение №155 по т.11 от 25.11.2020г.-  изтегли

решение №154 по т.10 от 25.11.2020г.- изтегли

решение №153 по т.9 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №152 по т.8 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №151 по т.7 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №149 по т.5 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №148 по т.4 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №147 по т.3 от 25.11.2020г.-    изтегли

решение №146 по т.2 от 25.11.2020г.-    изтегли 

решение №145 по т.11 от 30.10.2020г.-  изтегли

решение №144 по т.10 от 30.10.2020г.-  изтегли

решение №143 по т.9 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №142 по т.8 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №141 по т.7 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №140 по т.6 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №139 по т.5 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №138 по т.4 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №137 по т.3 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №136 по т.1 от 30.10.2020г.-    изтегли

решение №135 по т.16 от 30.09.2020г.-  изтегли

решение №134 по т.15 от 30.09.2020г.-  изтегли

решение №133 по т.14 от 30.09.2020г.-  изтегли

решение №132 по т.12 от 30.09.2020г.-  изтегли

решение №131 по т.10 от 30.09.2020г.-  изтегли

решение №130 по т.9 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №129 по т.8 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №128 по т.7 от 30.09.2020г. -   изтегли

решение №127 по т.6 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №126 по т.5 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №125 по т.4 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №124 по т.3 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №123 по т.2 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №122 по т.1 от 30.09.2020г.-    изтегли

решение №121 по т.19 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №120 по т.18 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №119 по т.17 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №118 по т.15 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №117 по т.14 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №116 по т.13 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №115 по т.12 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №114 по т.11 от 11.08.2020г.- изтегли

решение №113 по т.10 от 11.08.2020г.-изтегли

решение №112 по т.9 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №111 по т.8 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №110 по т.7 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №109 по т.6 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №108 по т.5 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №107 по т.4 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №106 по т.3 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №105 по т.2 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №104 по т.1 от 11.08.2020г.-  изтегли

решение №103 по т.3 от 15.07.2020г.-  изтегли

решение №102 по т.2 от 15.07.2020г.-  изтегли

решение №101 по т.1 от 15.07.2020г.-  изтегли

решение №100 по т.8 от 25.06.2020г.-  изтегли

решение №99 по т.7 от 25.06.2020г.-    изтегли

решение №98 по т.6 от 25.06.2020г.-   изтегли

решение №97 по т.5 от 25.06.2020г.-   изтегли

решение №96 по т.4 от 25.06.2020г.-   изтегли

решение №95 по т.3 от 25.06.2020г.-   изтегли

решение №94 по т.2 от 25.06.2020г.-   изтегли

решение №93 по т.14 от 29.05.2020г.- изтегли

решение №92 по т.12 от 29.05.2020г.- изтегли

решение №91 по т.11 от 29.05.2020г.- изтегли

решение №90 по т.10 от 29.05.2020г.- изтегли

решение №89 по т.9 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №88 по т.8 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №87 по т.7 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №86 по т.6 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №85 по т.5 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №84 по т.4 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №83 по т.3 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №82 по т.2 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №81 по т.1 от 29.05.2020г.-   изтегли

решение №80 по т.21 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №79 по т.20 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №78 по т.19 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №77 по т.18 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №76 по т.17 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №75 по т.16 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №74 по т.15 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №73 по т.14 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №72 по т.13 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №71 по т.12 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №70 по т.11 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №69 по т.10 от 30.04.2020г.- изтегли

решение №68 по т.9 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №67 по т.8 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №66 по т.7 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №65 по т.6 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №64 по т.5 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №63 по т.4 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №62 по т.3 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №61 по т.2 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №60 по т.1 от 30.04.2020г.-   изтегли

решение №59 по т.1 от 15.04.2020г.-   изтегли

решение №58 по т.21 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №57 по т.20 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №56 по т.18 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №55 по т.17 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №54 по т.16 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №53 по т.15 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №52 по т.14 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №51 по т.13 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №50 по т.12 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №49 по т.11 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №48 по т.10 от 28.02.2020г.- изтегли

решение №47 по т.9 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №46 по т.8 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №45 по т.7 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №44 по т.6 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №43 по т.5 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №42 по т.4 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №41 по т.3 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №40 по т.2 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №39 по т.1 от 28.02.2020г.-   изтегли

решение №38 по т.12 от 31.01.2020г.- изтегли

решение №37 по т.11 от 31.01.2020г.- изтегли

решение №36 по т.10 от 31.01.2020г.- изтегли

решение №35 по т.8 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №34 по т.7 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №33 по т.5 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №32 по т.4 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №31 по т.3 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №30 по т.2 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №29 по т.1 от 31.01.2020г.-   изтегли

решение №28 по т.1 от 21.01.2020г.-   изтегли

решение №27 по т.15 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №26 по т.14 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №25 по т.13 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №24 по т.12 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №23 по т.11 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №22 по т.10 от 20.12.2019г.- изтегли

решение №21 по т.9 от 20.12.2019г.-   изтегли

решение №20 по т.8 от 20.12.2019г.-   изтегли

решение №19 по т.7 от 20.12.2019г.-   изтегли

решение №18 по т.6 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №17 по т.5 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №16 по т.4 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №15 по т.3 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №14 по т.2 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №13 по т.1 от 20.12.2019г. -   изтегли

решение №12 по т.13 от 29.11.2019г.-  изтегли

решение №11 по т.12 от 29.11.2019г.-   изтегли

решение №10 по т.11 от 29.11.2019г. -  изтегли

решение №9 по т.10 от 29.11.2019г. -    изтегли

решение №8 по т.9 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №7 по т.8 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №6 по т.7 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №5 по т.6 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №4 по т.5 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №3 по т.4 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №2 по т.3 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №1 по т.1 от 29.11.2019г. -      изтегли

решение №542 по т.2 от 10.06.2019г. - изтегли

решение №541 по т.1 от 10.06.2019г. - изтегли

решение №540 по т.17 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №539 по т.16 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №538 по т.15 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №537 по т.14 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №536 по т.13 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №535 по т.12 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №534 по т.11 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №533 по т.10 от 27.05.2019г.-изтегли

решение №532 по т.9 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №531 по т.8 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №530 по т.7 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №529 по т.6 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №528 по т.5 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №527 по т.4 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №526 по т.3 от 27.05.2019г. - изтегли

решение №525 по т.2 от 27.05.2019г.- изтегли

решение №524 по т.12 от 25.04.2019г.-изтегли

решение №523 по т.11 от 25.04.2019г.-изтегли

решение №522 по т.10 от 25.04.2019г.-изтегли

решение №521 по т.9 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №520 по т.8 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №519 по т.7 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №518 по т.6 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №517 по т.5 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №516 по т.4 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №515 по т.3 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №514 по т.2 от 25.04.2019г. - изтегли

решение №513 по т.1 от 25.04.2019г.- изтегли

решение №512 по т.11 от 27.03.2019г.-изтегли

решение №511 по т.10 от 27.03.2019г.-изтегли

решение №510 по т.9 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №509 по т.8 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №508 по т.7 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №507 по т.6 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №506 по т.5 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №505 по т.4 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №504 по т.3 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №503 по т.2 от 27.03.2019г. - изтегли

решение №502 по т.1 от 27.03.2019г .- изтегли

решение №501 по т.17 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №500 по т.16 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №499 по т.15 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №498 по т.14 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №497 по т.13 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №496 по т.12 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №495 по т.11 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №494 по т.10 от 27.02.2019г.-изтегли

решение №493 по т.9 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №492 по т.8 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №491 по т.7 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №490 по т.6 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №489 по т.5 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №488 по т.4 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №487 по т.3 от 27.02.2019г -  изтегли

решение №486 по т.2 от 27.02.2019г. - изтегли

решение №485 по т.9 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №484 по т.8 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №483 по т.7 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №482 по т.6 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №481 по т.5 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №480 по т.4 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №479 по т.3 от 31.01.2019г.- изтегли

решение №478 по т.2 от 31.01.2019г. - изтегли

решение №477 по т.1 от 31.01.2019г. - изтегли

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263762
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
231
250
1022
1260686
7573
23121
1263762

Вашето IP: 3.236.239.91
Час: 2021-10-20 20:13:59

Времето в Тополовград

opak