За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Декларации по чл.35 за Общинска Администрация

Големина на шрифта

 

Регистър на подадените през 2019 г. декларации по ЗПКОНПИ от служителите в ОбА Тополовград

Име, презиме фамилия

длъжност

вх. №

дата

вид на декларацията

Таня Николова Карапачова-Стамова

старши специалист ГС

1

7.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Радостина Иванова Дешлиева

директор на дирекция УЧРАО

2

8.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Диана Христова Лафчиева

главен експерт АОЧР

3

9.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Антония Томова Йорданова

специалист икономически д-ти

4

9.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Гинка Атанасова Саламурова

специалист канцелария на км.

5

9.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Тоня Пеева Бакалова

началник отдел ОСИР

6

10.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Петя Панайотова Петкова

младши експерт стоп. Д-ти

7

10.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Елена Атанасова Петрова

старши специалист СД

8

10.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Недялка Станкова Узунова

главен специалист ДОИЖН

9

10.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Мая Иванова Янкова-Спасова

младши експерт ЧР и ЛС

10

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Станко Христов Станков

главен счетоводител ЗСУ

11

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Атанас Калинов Гаджев

кметски наместник с.Доброселец

12

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Лиляна Петкова Гаджева

технически сътрудник  

13

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Роса Ламбова Михайлова

главен специалист

14

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Милена Вангелова Ангелова

технически сътрудник  

15

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Добромира Иванова Бодурова

специалист деловодство

16

13.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Галина Господинова Иванова

старши специалист ППУТ

17

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Милена Иванова Иванова

младши експерт АО

18

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Костадинка Илиева Стоянчева

главен специалист ГРАО

19

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Румяна Иванова Миланова

главен експерт ГРАО

20

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Мария Николова Николова

главен експерт счетоводител

21

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Здравко Колев Петков

специалист лесовъдство

22

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Надка Динева Динчева

технически сътрудник

23

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Елена Дилянова Димитрова

младши експерт счетоводител

24

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Марина Красимирова Иванова

младши експерт соц.услуги

25

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Веселин Стоянов Кълвачев

директор музей

26

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Ирина Стоянова Стоянова

старши специалист общ. пазари

27

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Вида Георгиева Костова

главен специалист счетоводител

28

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Иван Димитров Клюнков

домакин

29

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Нела Маркова Костова

старши специалист адм.обслужв.

30

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Теню Минчев Тенев

главен лесничей

31

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Радка Димова Костова

главен специалист озеленител

32

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Златка Тодорова Замова

старши специалист ГТЗЗ

33

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Иван Вълков Замов

младши експерт ОМП

34

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Велико Колев Гочев

кметски наместник Каменна река

35

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Димитър Георгиев Семерджиев

старши сътрудник охрана

36

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Таня Маринова Костова

старши специалист счетоводител

37

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Ирина Делчева Семерджиева

началник отдел ФСДБМДТ

38

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Калина Стефанова Петкова

инспектор МДТ

39

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Христина Златилова Нохчева-Момчилова

младши експерт публ. Изпълнител

40

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Румяна Колева Шекова

специалист МДТ

41

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Господинка Георгиева Йорданова

специалист МДТ

42

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Станка Георгиева Керанова

старши специалист МДТ

43

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Димитър Димов Михайлов

технически сътрудник Княжево

44

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Гергана Христова Георгиева

технически сътрудник Орлов дол

45

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Иванка Динева Дойчева

технически сътрудник Синапово

46

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Жулиета Йорданова Йорданова

технически сътрудник

47

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Митка Гешева Иванова

технически сътрудник

48

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Калина Петкова Люцканова

технически сътрудник

49

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Петя Георгиева Димитрова

технически сътрудник

50

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Ваня Миткова Георгиева

младши експерт счетоводство каса

51

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Златка Андреева Димитрова

кметски наместник Чукарово

52

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Митко Христов Димитров

главен експерт транспорт

53

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Даниела Мончева Господинова

старши експерт ЕОСС

54

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Антоанета Добринова Христова

младши експерт СС и Т

55

14.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Гергана Тодорова Гинева

технически сътрудник

56

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Миглена Стоянова Рашева

главен експерт ППУТ

57

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Ирина Димова Илиева

старши специалист районен техник

58

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Радко Георгиев Атанасов

старши специалист строителство

59

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Пламена Кръстева Добрева

специалист районен техник

60

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Димитър Петров Илиев

младши експерт ТСУС

61

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Елена Петрова Николова

главен специалист районен техник

62

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Милена Тодорова Якъпова

старши експерт ЕНПМС

63

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Христо Костов Коларов

старши специалист   незаконно стр.

64

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Красимира Кирова Атанасова

началник отдел ППУТ

65

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Соня Ташева Стоянова

сътрудник ЦАВ

66

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Величка Атанасова Александрова

специалист ЦАВ

67

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Маргарита Янева Шивачева

старши специалист деловодство

68

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Веселина Петкова Андонова

специалист ОбС

69

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Таня Маринова Щерева

старши специалист общински съвет

70

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Светла Господинова Люцканова

кметски наместник Светлина

71

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Димитрина Николова Узунчева

технически сътрудник Орешник

72

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Татяна Ангелова Карачолова

технически сътрудник гише

73

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Дарина Петрова Терзиева

старши специалист касиер приходи

74

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Мариана Венциславова Стоянова

младши експерт

75

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Нела Петрова Георгиева

финансов контрольор

76

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Павлина Ламбова Минчева

младши експерт

77

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Виолета Господинова Господинова

главен експерт ХСД

78

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Стоян Кръстев Стоянов

старши специалист

79

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Деница Петкова Петкова

мл.експерт култура, соц.д-ти, здр.

80

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.1 и 2 част І и част ІІ

Надка Николова Забунова

специалист социална интеграция

81

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Божана Лазарова Георгиева

старши експерт ХСД

82

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Катя Веселинова Николова

специалист спортни дейности

83

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.1 и 2 част І и част ІІ

Ана Ангелова Димитрова

технически сътрудник

84

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Румяна Славова Сеизова

технически сътрудник

85

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Гергана Миткова Стоева

младши експерт спортни дейности

86

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Георги Андонов Киряков

младши експерт туризъм

87

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Димитрина Гошева Дялкова

младши експерт туризъм

88

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Стефка Господинова Костова

технически сътрудник

89

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Венелина Иванова Василева

младши експерт младежки д-ти

90

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Атанаска Петкова Михалева

старши експерт култура и вероизп.

91

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Красимира Василева Ятакчиева

началник отдел ХСД

92

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Желязка Иванова Попова

технически сътрудник Радовец

93

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

Антоанета Димитрова Димитрова

секретар на община

94

15.5.2019

д-ция по чл.35, ал.1, т.2 част І и част ІІ

 

 

Списък на лицата от ОбА Тополовград, които през 2019г. не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ

 

Име, презиме, фамилия

длъжност

 

1

Кирил Петков Киров

главен счеговодител

 

2

Радка Атанасова Цонева

старши специалист касиер

 

3

Галина Николова Колева

младши експерт ОМП и УК

 

4

Живка Иванова Христова

технически сътрудник

 

5

Светла Атанасова Гуглева

специалист завеждащ архивохранил.

 

6

Силвия Петрова Демерджиева

специалист общински съвет

 

7

Петко Николов Петков

старши специалист поддръжка

 

8

Катя Кралева Петрова

старши специалист ППОТ

 

9

Недялка Димитрова Кралева

технически сътрудник

 

10

Стелиана Веселинова Димова

технически сътрудник касиер приходи

 

11

Христина Спасова Калпакова

касиер счетоводство

 

12

Калин Андонов Чинтов

младши експерт счетоводител

 

13

Галина Попниколаева Тенева

младши експерт публичен изпълнител

отпуск майчинство

14

Диана Иванова Георгиева

старши експерт ЕООС

продължителен неплатен отпуск

15

Маргарита Иванова Арабаджиева

старши специалист счетоводител

продължителен неплатен отпуск

16

Йовка Стоянова Янева

младши експерт КСДЗ

отпуск майчинство

17

Бисерка Иванова Стоева

директор детска градина

 

18

Пепа Колева Петрова

директор детска градина

 

19

Крайо Ангелов Краев

директор специализирана институция

 

20

Красимира Динчева Узунова

директор социални услуги в общността

 

 

 

 

 

Регистър на декларациите по чл. 35,ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

№ по ред

Вх.№/дата

Име и фамилия /прикачен файл на декларацията/

Месторабота

Длъжност

1.

1/30.04.2018

Красимира Атанасова

Общ.Тополовград

Нач.отдел“ ППУТ“  

2.

2/30.04.2018

Радостина Дешлиева

Общ.Тополовград

Директор на Д“УЧРАО“

3.

3/30.04.2018

Антоанета Димитрова

Общ.Тополовград

Секретар

4.

4/04.05.2018

Златка Димитрова

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Чукарово

5.

5/04.05.2018

Кирил Киров

Общ.Тополовград

Гл.счетоводител ОбА

6.

6/10.05.2018

Станко Станков

Общ.Тополовград

Гл.счетоводител Звено"С.У"                      

7.

7/10.05.2018

Гергана Стоева

Общ.Тополовград

Спец.“Спортни дейности“

8.

8/10.05.2018

Милена Якъпова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“НРПП“

9.

9/10.05.2018

Миглена Рашева

Общ.Тополовград

Мл. експерт „ ППМС“                                 

10.

10/10.05.2018

Лиляна Гаджева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник „Гише“ Д“УЧРАО“

11.

11/10.05.2018

Елена Атанасова

Общ.Тополовград

Деловодител

12.

12/10.05.2018

Маргарита Шивачева

Общ.Тополовград

Ст.спец.деловодство

13.

13/10.05.2018

Лазарина Лазарова

Общ.Тополовград

Мл. експерт "Култура и вероизповедание"     

14.

14/10.05.2018

Диана Лафчиева

Общ.Тополовград

Гл.експерт“АОЧР“

15.

15/10.05.2018

Веселина Андонова

Общ.Тополовград

Специалист ОбС

16.

16/10.05.2018

Таня Щерева

Общ.Тополовград

Ст.специалист ОбС

17.

17/10.05.2018

Силвия Демерджиева

Общ.Тополовград

Архивар ОбС                                   

18.

18/10.05.2018

Митко Димитров

Общ.Тополовград

Гл.експерт“Транспорт“

19.

19/10.05.2018

Таня Карапачова-Стамова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Гражданско състояние“

20.

20/10.05.2018

Христина Калпакова

Общ.Тополовград

Касиер-счетоводство

Звено“Социални услуги“

21.

21/10.05.2018

Галина Иванова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

22.

22/10.05.2018

Ирина Илиева

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

23.

23/10.05.2018

Пламена Добрева

Общ.Тополовград

Специалист „Районен техник“

24.

24/10.05.2018

Татяна Ташева

Общ.Тополовград

Мл. специалист "Социална интеграция"

25.

25/10.05.2018

Елена Николова

Общ.Тополовград

Гл.спец.“ППУТ“

26.

26/10.05.2018

Христо Коларов

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Незаконно строителство“

27.

27/10.05.2018

Ангел Калайджиев

Общ.Тополовград

Гл.архитект

28.

28/11.05.2018

Иванка Дойчева

Общ.Тополовград

Техн.секретар-Кметство с.Синапово

29.

29/11.05.2018

Димитрина Узунчева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орешник

30.

30/11.05.2018

Живка Христова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-

Кметство с.Мрамор

31.

31/11.05.2018

Мая Янкова-Спасова

Общ.Тополовград

Мл.експерт “ЧР и ЛС“

32.

32/11.05.2018

Радко Атанасов

Общ.Тополовград

Ст.специалист строителство

33.

33/14.05.2018

Иван Замов

Общ.Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

34.

34/14.05.2018

Гинка Саламурова

Общ.Тополовград

Спец.“Канцелария на кмета“

35.

35/14.05.2018

Теню Тенев

Общ.Тополовград

Гл.лесничей

36.

36/14.05.2018

Ирина Семерджиева

Общ.Тополовград

Началник отдел"ФСДБМДТ"

37.

37/14.05.2018

Димитър Семерджиев

Общ.Тополовград

Ст.сътрудник“Охрана“

38.

38/14.05.2018

Костадинка Стоянчева

Общ.Тополовград

Гл.специалист“ГРАО“

39.

39/14.05.2018

Атанаска Михалева

Общ.Тополовград

Ст.експерт“Образование,

мл.дейности и спорт“

40.

40/14.05.2018

Милена Иванова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“АО“

41.

41/14.05.2018

Митка Иванова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Срем

42.

42/14.05.2018

Димитър Михайлов

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Княжево

43.

43/14.05.2018

Румяна Миланова

Общ.Тополовград

Ст.експерт“ГРАО“

44.

44/14.05.2018

Светла Люцканова

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Свтелина

45.

45/14.05.2018

Надка Динчева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Хлябово

46.

46/15.05.2018

Гергана Георгиева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орлов дол

47.

47/15.05.2018

Желязка Попова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Радовец

48.

48/15.05.2018

Велико Гочев

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Кам.река

49.

49/15.05.2018

Маргарита Халваджиева

Общ.Тополовград

Техник“ПУ“

50.

50/15.05.2018

Галина Колева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

51.

51/17.05.2018

Роса Михайлова

Общ.Тополовград

Гл.специалист“Озеленител“

52.

52/17.05.2018

Тоня Бакалова

Общ.Тополовград

Нач.отдел“ОбСИР“

53.

53/17.05.2018

Елена Петрова

Общ.Тополовград

Ст.специалист“СД“

54.

54/17.05.2018

Златка Замова

Общ.Тополовград

Спец.“ГТЗЗ“

55.

55/17.05.2018

Даниела Господинова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СД“

56.

56/17.05.2018

Антоанета Христова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СС и Т“

57.

57/17.05.2018

Недялка Узунова

Общ.Тополовград

Гл.спец.“ДОИЖН“

58.

58/17.05.2018

Мариана Стоянова

Общ.Тополовград

Спец.“Завеждащ архивохранилище“

59.

59/17.05.2018

Радка Кадиева

Общ.Тополовград

Спец.“Озеленител“

60.

60/17.05.2018

Катя Петрова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППОТ“

61.

61/18.05.2018

Жулиета Йорданова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

62.

62/18.05.2018

Недялка Димитрова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

63.

63/21.05.2018

Гергана Гинева

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

64.

64/04.06.2018

Дарина Терзиева

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Касиер приходи“

65.

65/05.06.2018

Стелиана Димова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник“Касиер приходи“

66.

66/05.06.2018

Вида Костова

Общ.Тополовград

Гл.специалист-счетоводител

67.

67/06.06.2018

Венелина Василева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Младежки дейности и туризъм“

68.

68/06.06.2018

Йовка Янева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Култура,соц.дейности

и здравеопазване“

69.

69/06.06.2018

Красимира Ятакчиева

Общ.Тополовград

Началник отдел“ХСД“

70.

70/06.06.2018

Виолета Господинова

Общ.Тополовград

Гл.експерт“ХСД“

71.

71/06.06.2018

Атанас Гаджев

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Доброселец

72.

72/07.06.2018

Нела Костова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Административно обслужване“-с.Устрем

73.

73/07.06.2018

Надка Забунова

Общ.Тополовград

Спец.“Социална интеграция“

74.

74/07.06.2018

Стефка Костова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

75.

75/07.06.2018

Стоян Стоянов

Общ.Тополовград

Ст.специалист

76.

76/07.06.2018

Ана Димитрова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

77.

77/07.06.2018

Румяна Сеизова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

78.

78/07.06.2018

Георги Киряков

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Туризъм“

79.

79/07.06.2018

Павлина Минчева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СДЗЕ“

80.

80/07.06.2018

Калина Люцканова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник офис

 81.

81/07.06.2018

Радка Костова

Общ.Тополовград

 Гл.спец."озеленител"

 82.

82/07.06.2018

Господинка Йорданова

Общ.Тополовград

 Специалист"МДТ"

 83.

83/07.06.2018

Станка Керанова

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"МДТ"

 84.

84/07.06.2018

Румяна Шекова

Общ.Тополовград

 Специалист"МДТ"

 85.
85/07.06.2018

Катя Господинова

Общ.Тополовград

 Инспектор"ФСДБМДТ"

 86. 86/07.06.2018 Мария Николова

  Общ.Тополовград

 Гл.експерт"счетоводител,разходи"

 87. 87/07.06.2018 Антония Йорданова

Общ.Тополовград

 Мл.специалист"иконом.дейности"

 88. 88/07.06.2018 Радка Цонева

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"Касиер"

 89. 89/07.06.2018 Ваня Георгиева

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"счетоводство,каса"

 90. 90/07.06.2018 Иван Клюнков

Общ.Тополовград

 Домакин

91. 91/07.06.2018 Елена Димитрова

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"Счетоводител"

92. 92/07.06.2018 Марина Иванова

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"соц.услуги"

93. 93/07.06.2018 Дарина Терзиева

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"касиер,приходи"

94 94/07.06.2018 Ирина Стоянова

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"общински пазари"

95 95/07.06.2018 Маргарита Арабаджиева

Общ.Тополовград

Ст.специлист"Счетоводител"

96
96/07.06.2018
Галина Тенева

Общ.Тополовград

Мл.експерт"Публичен изпълнител"

 

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

Входящ №/дата/час

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Месторабота

Длъжност

1/10.05.2018/15:19

Част I

Част II-изтегли

Диана Лафчиева

Община Тополовград

Гл.експерт“АОЧР“

2/10.05.2018/15:26

Част I

Част II-изтегли

Радостина Дешлиева

Община Тополовград

Директор на Д“УЧРАО“

3/14.05.2018/11:27

Част I

Част II-изтегли

Румяна Миланова

Община Тополовград

Ст.експерт“ГРАО“

4/14.05.2018/13:23

Част I

Част II-изтегли

Митка Иванова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Срем

5/15.05.2018/09:35

Част I

Част II-изтегли

Димитър Михайлов

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Княжево

6/15.05.2018/10:18

Част I

Част II-изтегли

Гергана Георгиева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Орлов дол

7/15.05.2018/10:35

Част I

Част II-изтегли

Велико Гочев

Община Тополовград

Км.наместник-с.Кам.река

8/15.05.2018/16:13

Част I

Част II-изтегли

Желязка Попова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Радовец

9/17.05.2018/13:28

Част I

Част II-изтегли

Иванка Дойчева

Община Тополовград

Техн.секретар-Кметство

с.Синапово

10/18.05.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Живка Христова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Мрамор

11/25.05.2018/09:44

Част I

Част II-изтегли

Надка Динчева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Хлябово

12/29.05.2018/11:19

Част I

Част II-изтегли

Таня Карапачова-Стамова

Община Тополовград

Ст.спец.“Гражданско състояние“

13/30.05.2018/09:12

Част I

Част II-изтегли

Гергана Стоева

Община Тополовград

Спец.“Спортни дейности“

14/30.05.2018/10:02

Част I

Част II-изтегли

Атанаска Михалева

Община Тополовград

Ст.експерт“Образование,

мл.дейности и спорт“

15/01.06.2018/09:48

Част I

Част II-изтегли

Димитрина Узунчева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орешник

16/01.06.2018/10:08

Част I

Част II-изтегли

Лазарина Лазарова

Община Тополовград

Мл. експерт "Култура и вероизповедание"

17/01.06.2018/14:36

Част I

Част II-изтегли

Мая Янкова-Спасова

Община Тополовград

Мл.експерт “ЧР и ЛС“

18/01.06.2018/15:08

Част I

Част II-изтегли

Милена Иванова

Община Тополовград

Мл.експерт“АО“

19/04.06.2018/08:51

Част I

Част II-изтегли

Татяна Ташева

Община Тополовград

Мл. специалист "Социална интеграция"

20/04.06.2018/09:17

Част I

Част II-изтегли

Костадинка Стоянчева

Община Тополовград

Гл.специалист“ГРАО“

21/04.06.2018/10:43

Част I

Част II-изтегли

Ваня Георгиева

Община Тополовград

Мл.експерт"Счетоводство, каса"           

22/05.06.2018/09:13

Част I

Част II-изтегли

Митко Димитров

Община Тополовград

Гл.експерт“Транспорт“

23/05.06.2018/09:26

Част I

Част II-изтегли

Златка Димитрова

Община Тополовград

Км.наместник-с.Чукарово

24/05.06.2018/10:52

Част I

Част II-изтегли

Кирил Киров

Община Тополовград

Гл.счетоводител ОбА

25/05.06.2018/10:59

Част I

Част II-изтегли

Катя Господинова

Община Тополовград

Инспектор“МДТ“

26/05.06.2018/11:09

Част I

Част II-изтегли

Ирина Семерджиева

Община Тополовград

Началник отдел"ФСДБМДТ"

27/05.06.2018/11:13

Част I

Част II-изтегли

Господинка Йорданова

Община Тополовград

Специалист“МДТ“

28/05.06.2018/11:23

Част I

Част II-изтегли

Румяна Шекова

Община Тополовград

Специалист“МДТ“

29/05.06.2018/11:24

Част I

Част II-изтегли

Станка Керанова

Община Тополовград

Ст.специалист„МДТ“

30/05.06.2018/11:29

Част I

Част II-изтегли

Димитър Семерджиев

Община Тополовград

Ст.сътрудник“Охрана“

31/05.06.2018/11:45

Част I

Част II-изтегли

Елена Димитрова

Община Тополовград

Мл. експерт счетоводител                          

32/05.06.2018/11:46

Част I

Част II-изтегли

Елена Атанасова

Община Тополовград

Деловодител

33/05.06.2018/13:34

Част I

Част II-изтегли

Теню Тенев

Община Тополовград

Гл.лесничей

34/05.06.2018/13:40

Част I

Част II-изтегли

Силвия Демерджиева

Община Тополовград

Архивар ОбС

35/05.06.2018/13:56

Част I

Част II-изтегли

Таня Щерева

Община Тополовград

Ст.специалист ОбС

36/05.06.2018/13:56

Част I

Част II-изтегли

Вида Костова

Община Тополовград

Гл.специалист-счетоводител

37/05.06.2018/14:00

Част I

Част II-изтегли

Галина Тенева

Община Тополовград

Мл.експерт „Публичен изпълнител“

38/05.06.2018/14:09

Част I

Част II-изтегли

Веселина Андонова

Община Тополовград

Специалист ОбС

39/05.06.2018/14:19

Част I

Част II-изтегли

Станко Станков

Община Тополовград

Гл.счетоводител Звено"С.У"

40/05.06.2018/14:39

Част I

Част II-изтегли

Миглена Рашева

Община Тополовград

Мл. експерт „ ППМС“         

41/05.06.2018/14:41

Част I

Част II-изтегли

Маргарита Шивачева

Община Тополовград

Ст.спец.деловодство

42/05.06.2018/14:52

Част I

Част II-изтегли

Марина Иванова

Община Тополовград

Мл. експерт соц.услуги                               

43/05.06.2018/14:57

Част I

Част II-изтегли

Дарина Терзиева

Община Тополовград

Ст.спец.“Касиер приходи“

44/05.06.2018/15:02

Част I

Част II-изтегли

Иван Клюнков

Община Тополовград

Домакин

45/05.06.2018/15:13

Част I

Част II-изтегли

Милена Якъпова

Община Тополовград

Мл.експерт“НРПП“

46/05.06.2018/15:22

Част I

Част II-изтегли

Лиляна Гаджева

Община Тополовград

Техн.сътрудник „Гише“ Д“УЧРАО“

47/05.06.2018/15:45

Част I

Част II-изтегли

Тоня Бакалова

Община Тополовград

Нач.отдел“ОбСИР“

48/05.06.2018/15:53

Част I

Част II-изтегли

Антония Йорданова

Община Тополовград

Спец. икономически дейности

49/05.06.2018/16:16

Част I

Част II-изтегли

Антоанета Димитрова

Община Тополовград

Секретар

50/05.06.2018/16:21

Част I

Част II-изтегли

Красимира Атанасова

Община Тополовград

Нач.отдел“ ППУТ“

51/05.06.2018/16:39

Част I

Част II-изтегли

Роса Михайлова

Община Тополовград

Гл.специалист“Озеленител“

52/06.06.2018/09:03

Част I

Част II-изтегли

Стелиана Димова

Община Тополовград

Техн.сътрудник“Касиер приходи“

53/06.06.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Атанас Гаджев

Община Тополовград

Км.наместник-с.Доброселец

54/06.06.2018/10:23

Част I

Част II-изтегли

Мариана Стоянова

Община Тополовград

Спец.“Завеждащ архивохранилище“

55/06.06.2018/10:30

Част I

Част II-изтегли

Галина Иванова

Община Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

56/06.06.2018/11:11

Част I

Част II-изтегли

Мария Николова

Община Тополовград

Главен експерт

57/06.06.2018/11:32

Част I

Част II-изтегли

Пламена Добрева

Община Тополовград

Специалист „Районен техник“

58/06.06.2018/13:25

Част I

Част II-изтегли

Виолета Господинова

Община Тополовград

Гл.експерт“ХСД“

59/06.06.2018/13:28

Част I

Част II-изтегли

Радка Костова

Община Тополовград

Гл.спец.“Озеленител“

60/06.06.2018/13:30

Част I

Част II-изтегли

Красимира Ятакчиева

Община Тополовград

Началник отдел“ХСД“

61/06.06.2018/13:46

Част I

Част II-изтегли

Ирина Илиева

Община Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

62/06.06.2018/14:57

Част I

Част II-изтегли

Христина Калпакова

Община Тополовград

Касиер-счетоводство Звено“Социални услуги“

63/06.06.2018/15:06

Част I

Част II-изтегли

Венелина Василева

Община Тополовград

Мл.експерт“Младежки

дейности и туризъм“

64/06.06.2018/15:47

Част I

Част II-изтегли

Йовка Янева

Община Тополовград

Мл.експерт“Култура,соц.

дейности и здравеопазване“

65/06.06.2018/16:49

Част I

Част II-изтегли

Светла Люцканова

Община Тополовград

Км.наместник-с.Свтелина

66/07.06.2018/08:37

Част I

Част II-изтегли

Стефка Костова

Община Тополовград

Технически сътрудник

67/07.06.2018/09:01

Част I

Част II-изтегли

Калина Люцканова

Община Тополовград

Технически сътрудник офис

68/07.06.2018/09:10

Част I

Част II-изтегли

Надка Забунова

Община Тополовград

Спец.“Социална интеграция“

69/07.06.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Жулиета Йорданова

Община Тополовград

Технически сътрудник ОбА

70/07.06.2018/10:11

Част I

Част II-изтегли

Недялка Димитрова

Община Тополовград

Технически сътрудник ОбА

71/07.06.2018/10:36

Част I

Част II-изтегли

Стоян Стоянов

Община Тополовград

Ст.специалист

72/07.06.2018/10:39

Част I

Част II-изтегли

Румяна Сеизова

Община Тополовград

Технически сътрудник

73/07.06.2018/11:03

Част I

Част II-изтегли

Златка Замова

Община Тополовград

Спец.“ГТЗЗ“

74/07.06.2018/11:04

Част I

Част II-изтегли

Георги Киряков

Община Тополовград

Мл.експерт“Туризъм“

75/07.06.2018/11:12

Част I

Част II-изтегли

Даниела Господинова

Община Тополовград

Мл.експерт „СД“

76/07.06.2018/13:20

Част I

Част II-изтегли

Павлина Минчева

Община Тополовград

Мл.експерт“СДЗЕ“

77/07.06.2018/14:42

Част I

Част II-изтегли

Антоанета Христова

Община Тополовград

Мл.експерт“СС и Т“

78/07.06.2018/15:48

Част I

Част II-изтегли

Ана Димитрова

Община Тополовград

Технически сътрудник

79/07.06.2018/16:22

Част I

Част II-изтегли

Елена Петрова

Община Тополовград

Ст.специалист“СД“

80/07.06.2018/16:30

Част I

Част II-изтегли

Радка Цонева

Община Тополовград

Ст.специалист „Касиер“

81/08.06.2018/08:29

Част I

Част II-изтегли

Недялка Узунова

Община Тополовград

Гл.спец.“ДОИЖН“

82/08.06.2018/08:39

Част I

Част II-изтегли

Нела Костова

Община Тополовград

Ст.спец.“Админ. обслужване“-с.Устрем

83/08.06.2018/09:31

Част I

Част II-изтегли

Гинка Саламурова

Община Тополовград

Спец.“Канцелария на кмета“

84/08.06.2018/16:19

Част I

Част II-изтегли

Иван Замов

Община Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

85/08.06.2018/16:25

Част I

Част II-изтегли

Маргарита Арабаджиева

Община Тополовград

Ст.специалист,счетоводител

 

 

 

           

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263704
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
173
250
964
1260686
7515
23121
1263704

Вашето IP: 3.236.239.91
Час: 2021-10-20 18:57:14

Времето в Тополовград

opak