За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщения по чл.149, ал.6 от ЗУТ - 2020г.

Големина на шрифта

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че през периода 01.01.2020г. – 15.09.2020г. от главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж, за обекти на територията на общината, както следва:

 

№1 – празен номер/пропуснат/

1.Разрешение за строеж №2/16.04.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ І-173, в кв.20 по ПУП на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ЕООД – гр.Сливен;

 

2.Разрешение за строеж №3/14.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ VІІІ-244, в кв.47 по ПУП на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „СОЛАР -М 2019“ЕООД, ЕИК 205836485, със седалище и адрес на с.Кокорево, общ.Тунджа, обл.Ямбол;

 

3.Разрешение за строеж №4/14.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ VІІІ-255, в кв.46 по ПУП на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „СОЛАР -М 2019“ЕООД, ЕИК 205836485, със седалище и адрес на с.Кокорево, общ.Тунджа, обл.Ямбол;

 

4.Разрешение за строеж №5/25.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С МОЩНОСТ 4950Wp, монтирана върху фасадата на жилищна сграда“, с местонахождение: УПИ VІ, в кв.17б по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: Иван Ралев Иванов и Люба Стоянова Иванова;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.Разрешение за строеж №6/28.05.2020г., „ОГРАДА НА УПИ ХІХ-1368, кв.40 по ПУП на гр.Тополовград, към съседен УПИ ХVІІІ-1364, в кв.40“, с местонахождение: УПИ ХІХ-1368, в кв.40 по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРОВ;

 

 

       6.Разрешение за строеж №7/28.05.2020г., ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ V-4, в кв.1 по ПУП на с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска.

         

       7.Разрешение за строеж №8/28.05.2020г., за Изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България, Община Тополовград, обл.Хасковска“, Подобект към обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“, с местонахождение: пл.“Освобождение“, част от улици с о.т 450-о.т.453 и от о.т.183-о.т.193, гр.Тополовград, обл.Хасковска” и възложител: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ЕАД – гр.София;

 

 

 

8.Разрешение за строеж №9/28.05.2020г., за „ПРЕУСТРОЙСТВО /смяна предназначението/ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В МАЛКА ВИНАРНА ИЗБА”, с местонахождение: УПИ ІІ, Промишлена зона „Изток“ гр.Тополовград, общ.Тополовград,   обл.Хасковска, „КАРАТ СТОЯНОВИ“ООД-гр.Тополовград, ЕИК 128500806, със седалище и адрес на управление: ул.“Гоце Делчев“№37-41, вх.Б, ет.2, ап.18, гр.Тополовград, обл.Хасковска.

 

 

 

9.Разрешение за строеж №10/28.05.2020г., за „Кабел 20кV от извод СрН“Албена“ до ТП „Авролева „ – гр.Тополовград“, с местонахождение: ул.“Васил Левски“/№9538/ и ул.“Трета“/№9549/ и ПИ №15, в Промишлена зона „Изток“ по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив.

 

 

 

10.Разрешение за строеж №11/08.09.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: ПИ с пл.№53, за който е отреден УПИ ХІІ-53, в кв.13 по ПУП на с.Планиново, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ЕООД – гр.Сливен, съгласно н.а. №31, т.І, р.00240 д.0029/05.02.2020г.

 

 

 

11.Разрешение за строеж №12/11.09.2020г. за „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД – гр.София за захранване на Читалище Св.Св.Кирил и Методий - 1894” – гр.Тополовград“. с местонахождение: улици: „Искър“, „Трети март“, „Хр.Смирненски“, „Индже войвода“, „Хаджи Димитър“, „Марица“, „Тракия“ „Св.Св. Кирил и Методий“, „Васил Левски“, „Черно море“, „Тракия“, „Кольо Фичето“ и „Кара Кольо“ в гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „А1 България“ЕАД – гр.София, Булстат 131468980, съгласно Споразумение м/у „А1 България“ЕАД и „НЕТЕРА“ЕООД- гр.София, с нот.заверка с рег.№074/20.12.2018г. и Заповед №448/08.09.2020г. на кмета на Община Тополовград за учредено безвъзмездно право на прокарване в полза на „А1 България“ЕАД – гр.София

 

            ……………………………………………………………

 

 

Разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и приложенията към тях се намират в отдел „ППУТ”, ет.3, стая №51 при Общинска администрация – гр.Тополовград. Обществен достъп до съдържанието на разрешенията за строеж и приложенията е осигурен всеки работен ден, в рамките на работното време, след предварително заявяване от страна на заинтересованите.

отдел „ППУТ”,

ОбА- гр.Тополовград

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1033158
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1918
183
1918
1027487
5348
10004
1033158

Вашето IP: 157.55.39.220
Час: 2021-03-07 20:13:43

Времето в Тополовград

opak