За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Съобщения по чл.149, ал.6 от ЗУТ - 2019

Големина на шрифта

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че през периода 01.01.2019г. – ……………, от главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж, за обекти на територията на общината, както следва:

 

1.Разрешение за строеж №1/11.01.2019г., за “ПРИСТРОЯВАНЕ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ-АПЕРИТИВ И ЖИЛИЩНА СГРАДА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ - БИСТРО”, с местонахождение: УПИ ХХІІ-189, В КВ.22 по ПУП гр.Тополовград,       обл.Хасковска и възрожител: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КРАЕВА и ДАНИЕЛА КАЙЧЕВА КРАЕВА – ЙОРДАНОВА;

 

2.Разрешение за строеж №2/15.01.2019г., за „СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР“, с местонахождение: УПИ ІІ-390, в кв.36 по ПУП на с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ и МИМА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА;

 

3.Разрешение за строеж №3/02.05.2019г., за „Преустройство и промяна предназначението на Малък младежки дом /Ритуална зала/ в „Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати“, с местонахождение: УПИ ХІІ-952, В КВ.59 по ПУП гр.Тополовград,       обл.Хасковска, възложител: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, инвеститор/ наемател: „Кеш Инвест Груп“ЕООД- гр.Димитровград;

 

4.Разрешение за строеж №4/27.05.2019г., за „Реконструкция на МрНН на ТП „2“ с.Хлябово, включващ „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „2“ с.Хлябово до първи стълб на изводи НН-2 и 3; „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „5“ с.Хлябово до първи стълб изводи ТТ-3 и 4“, с местонахождение: Улици с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и съзложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

 

5.Разрешение за строеж №5/27.05.2019г., за „ПРЕУСТРОЙСТВО НА PD 2585 Ustrem-ППС УСТРЕМ ТВРС на „БТК“ЕАД“, с местонахождение: ПИ №75191.36.340.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с.Устрем, одобрени със Заповед №РД-18-765/19.03.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, и възложител: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

 

6.Разрешение за строеж №5/27.06.2019г., „Реконструкция на МрНН на ТП „5“ гр.Тополовград, включващ: Изграждане на КЛ 1кV от ТП „Автогара“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-5; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-5 от ТП „Автогара“ гр.Тополовград; Изграждане на КР 1кV от ТП „8“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-4; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-4 от ТП „8“ гр.Тополовград“, с мистонахождение: Улици гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово.

 

................................................................................................................................

 

Разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и приложенията към тях се намират в отдел „ППУТ”, ет.3, стая №51 при Общинска администрация – гр.Тополовград. Обществен достъп до съдържанието на разрешенията за строеж и приложенията е осигурен всеки работен ден, в рамките на работното време, след предварително заявяване от страна на заинтересованите.

 

отдел „ППУТ”,

ОбА- гр.Тополовград

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

768312
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
115
539
881
765112
3580
15786
768312

Вашето IP: 66.249.64.127
Час: 2019-11-12 08:38:23

opak