За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Издадени разрешения за строеж за периода 01.01.2016г-15.08.2016г.

Големина на шрифта

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че през периода 01.01.2016. - 15.08.2016г., от главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж, за обекти на територията на общината, както следва:

 

1.Разрешение за строеж №1/08.04.2016г., за „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА р.СИНАПОВСКА ПРЕЗ с.СИНАПОВО, общ.ТОПОЛОВГРАД”, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД – Съгласно чл.19, ал.1, т.4, б.”г” от Закона за водите и чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост;

2.Разрешение за строеж №2/12.04.2016г., за “СКЛАД ЗА ПРИКАЧЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ І-259, в кв.46 по ПУП на с.Светлина, общ.Тополовград,   обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГЕОРГИ КОСТОВ ИВАНОВ – съгласно н.а. №79, т.І, д.133/ 25.04.1997година.

3.Разрешение за строеж №3/19.04.2016г., за „МУЗЕЙ НА ДОЛМЕНИТЕ”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ VІІ, в кв.13 по ПУП на гр.Тополовград и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД – съгласно АОС №498/29.07.2009година;

4.Разрешение за строеж №4/27.04.2016г., за „Основен ремонт – Подобряване енергийната ефективност на съществуваща сграда на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1894” град Тополовград, общ.Тополовград”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ ХІ – „Читалище”, кв.70 по ПУП на град Тополовград, община Тополовград, област Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград – съгласно АОбС № 24 от 10.06.1997 година;

5.Разрешение за строеж №5/01.06.2016г., за „ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ ХІІ-677, в кв.90 по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Пенка Златева Карева, Димитър Тодоров Карев и Марияна Тодорова Георгиева – съгласно н.а. №51, т.І, д.11/24.01.1983г. и Удостоверение за наследниците №166/09.05.2016година;

6.Разрешение за строеж №6/01.06.2016г., за „ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,2м от прилежащия терен”,            с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ VІІ, в кв.33 по ПУП на с.Орешник, общ.Тополовград, обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ”АДИЛОНИ- Иванка Софкинова” – гр.Тополовград – н.а. №42, т.ІІІ, р.446, д.356/15.12.2010година;

7.Разрешение за строеж №7/22.06.2016г., за СТРОЕЖ: „Изграждане на КСрН от ВС с.Устрем до СРС 142/2 на ВЛ 20кV „Орешник” в с.Устрем”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Улици в с.Устрем, общ.Тополовград, обл.Хасковска, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово, съгласно Заповед №361/08.07.2015 година за учредяване безвъзмездно право на прокарване на трасета на ел.кабели в полза на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”ЕАД – гр.Пловдив, в сила от 23.07.2015година;

8.Разрешение за строеж №8/25.07.2016г., за СТРОЕЖ: “Сграда от допълващото застрояване - ГАРАЖ”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ Х-135, кв. 23 по ПУП на гр.Тополовград, общ.Тополовград и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Стоян Павлов Стоянов и Василка Павлова Стоянова – съгласно н.а. № 150, т. ІI, рег. 556, д. 250 от 07.06.2016 година;

9.Разрешение за строеж №9/15.07.2016г., за СТРОЕЖ: „БАЗОВА СТАНЦИЯ № 6307 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHz 1800 MHz И 2100MHz НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Покрива на сграда ЕПЖБ-4, к-с „Сакар”, кв. 97 по ПУП на град Тополовград и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД София, със седалище и адрес на управление: град София, община Младост, ж. к-с „Младост-4”, Бизнес Парк София, сграда № 6, ЕИК 130460283, съгласно Разрешение №01396/08.04.2009г. – за GSM; Разрешение №01397/08.04.2009г. за UMTS; Разрешение №1398/08.04.2009г. и Изменение №01398-079/25.09.2015г. на Разрешение №1398/08.04.2009г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Договор за наем от 13.04.2016г. с етажните собственици живущи в ЕПЖБ-4, вх.”А”, ж.к-с „Сакар”, гр.Тополовград;

10.Разрешение №10/21.07.2016г., за СТРОЕЖ: “СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ОФИС, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ І-404, ПИ №72761.54.404, в кв.144 по по плана на новообразуваните имоти, местност „Плочест”, землище гр.Тополовград,   обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГОРДЪН ЧАРЛЗ ХОУ и КАРЕН КИНГ – съгласно н.а. №71, т. VІ, р.№1337, д.473/23.10.2014година;

11.Разрешение №11/11.08.2016г., за СТРОЕЖ: „Кабел 1кV за захранване на тютюнев склад в ПИ 503010, /в Стопански двор/ по КВС на с.Срем”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Имоти №№0.578; 0.685 и 503035 по КВС на землище с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово, съгласно Заповед №508/22.07.2016г. на кмета на Община Тополовград за учредено безвъзмездно право на прокарване в полза на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово, за изграждане на „Кабел 1кV за захранване на тютюнев склад в ПИ 503010, /в Стопански двор/ по КВС на с.Срем” и Нотариален акт за учредяване на сервитут, през Имот №503035 по КВС на с.Срем, №25.т.VІІ, р.1704, д.869/28.12.2016година;

12.Разрешение за строеж №12/11.08.2016,., за СТРОЕЖ: „ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ V-451, в кв.4 по ПУП на гр.Тополовград,   общ.Тополовград, обл.Хасковска и ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЕЯН ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ, съгласно н.а. №6, т.VІ, р.1420, д.682/28.10.2015г.

 

Община Тополовград

Отдел „ППУТ”

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1036616
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
60
2942
5376
1027487
8806
10004
1036616

Вашето IP: 40.77.167.79
Час: 2021-03-09 05:14:40

Времето в Тополовград

opak